Koolidele

Kuidas parandada õpilaste, õpetajate ja koolipersonali omavahelisi suhted? Mis on koolis olulisem: kas teadmiste omandamine ja tulemused või head suhted ja pingevaba koolikeskkond või mõlemad? Arvame, et mõlemad on olulised. Meie koolitustelt saadud praktilised enesejuhtimisoskused parandavad nii inimesetevahelisi suhted kui ka õpitulemusi.