Koolitused õpetajatele

2019. aastast peale oleme koos Gunter Pauliga viinud Eestis läbi lugude kaudu õpetamise koolitusi ning paljud õpetajad on tänaseks seda metoodikat juba oma igapäevatöös edukalt rakendanud, veel rohkemad aga ootavad võimalust see meie lasteni tuua ja tavapärasesse õppetöösse integreerida.

Juba toimunud ja ka tulevikus toimuvad koolitused toetavad õpetajaid, haridusuuendajaid ja lapsevanemaid laste ja noorte suunamisel, annavad lisateadmisi erinevates teaduse valdkondades ja pakuvad loomingulisi töövahendeid lugude kaudu õpetamiseks.

Lood on lastele igas kooliastmes, alates lasteaiast, ja sisaldavad ka pedagoogilisi juhendmaterjale täiskasvanutele. See on õpe, mis on lastele ja tegelikult kõikidele inimestele loomulik ja loomuomane. See on õpe, mida oleksime ka ise tahtnud koolis kogeda!

Järgmine koolitus toimub augustis 2024 (kuupäevad täpsustamisel).

Osalema on oodatud õpetajad, lapsevanemad, koolijuhid, haridusuuendajad ja kõik teised, kes igapäevaselt töötavad laste ja noortega.

Paljud koolitustel kohalviibinud panid oma kogemuse ka sõnadesse:

“Koolitusel nägin ja tundsin, kuidas visionäär inimesi inspireerib, neid avab ja nende endi erakordsusel esile aitab tõusta. Mulle tundub, et mõistsin, miks Gunter Pauli ei tegutse suurlinnades vaid liigub mõõda kogukondliku kultuuriga ääremaid – suured muutused sünnivad perifeerias, kus keskvõim on nõrgem ja inimestel suurem võimalus ning vabadus oma südame kutset järgida!”
Eesti Lastevanemate Liidu juhatuse esimees Aivar Haller

“Need valmid on vormilt lihtsad, kuid sisult mitmekihilised – igaüht kõnetab erinev alateema loos. Huvitavad faktid looduse seaduspärasuste kohta juhivad last edasi uurima just teda kõnetanud teemat ja täiskasvanul ei ole vaja õpetada – laps juba õpibki,”
TLPK koduõppe koordinaator Kadi Künnapuu

“Oli väga meeli avardav, inspireeriv ja huvitav taaskohtumine Gunter Pauliga. Läbi tema lastejuttude saab õpetaja toetava ja kindla katuse, mille alla kujundada oma õpilastele ja endale sobiv ehitis. See nii nimetatud ehitamine on nii õpetajale kui ka õpilastele põnev ja rohkelt õppimisvõimalusi pakkuv. Aga see ehitis ei ole mitte 19. ega ka 20. sajandi hoone (mida tänapäevane kooliharidus veel visalt endiselt suuresti pakub), vaid ikka 21. sajandi – see tähendab jätkusuutlik, looduse ja teistega arvestav võimas ehitis, mis on iga ehitaja näoline, kuid samas kõiki ühendav ja arvestav.”
Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õpetaja Margit Randmaa

“Eelmisel aastal osalesin – väga vahva teema, vajalik ja ainuõige suund edasiminekuks. See oli üks parimaid senise elu jooksul kogetud koolitustest ja inspireeris mind väga!”
Anonüümne tagasiside

“Gunter Pauli loominguline lähenemine nii õpi- kui ka õppeprotsessi on sedavõrd meisterlik, et kuidagi ei tahaks mööda lasta võimalust uusi teadmisi omandada ja koos praktiseerida.”
Anonüümne tagasiside