Miks Gunteri lastelood

Tervikliku õppe programmi õppematerjaliks on Gunter Pauli kirjutatud lood, mis sündisid isa armastusest oma laste vastu, et jagada nendega avastusi laiast maailmast ja kohtumistest inspireerivate inimestega. Samuti, et aidata neil mõista tema tööd – uuel sinise majanduse mudelil põhinevaid projekte, mis lähendavad loodust ja teadust ning rakendavad looduslike ökosüsteemide tarkust. Lood on lastele igas kooliastmes, alates lasteaiast.

Need lood toovad kooli ja koju tagasi inimkonna vanima, parima, õppimise ja õpetamise kunsti – lugude jutustamise. Koos vastava juhendamisega aitab see tuua lasteni uued teaduslikult tõestatud teadmised ning arusaamise asjade vahelistest seostest, julgustades ja ärgitades neid ise aktiivselt uurima, katsetama ja proovima erinevaid lahendusi.

Esimene lugu “Kõige tugevam puu” valmis 30 aastat tagasi, tänaseks on sarjas “Gunter’s Fables” kokku 365 lugu. Lugu põhineb teaduslikel faktidel, viiel erineval intelligentsusel ja lugu inspireerinud inimese tutvustusel. Iga raamat sisaldab:

  • Kaasahaarav illustreeritud mõistulugu lastele. Õppimise juhised ja seda toetavad teemad: Kas sa teadsid? Mõtiskle. Tee ise.
  • Õpetaja ja lapsevanema teejuht: Akadeemilised teadmised. Emotsionaalne intelligentsus. Kunst. Süsteemid ja seoste loomine. Proovi järele.
  • Loo muusa ja loo autorid.

Gunter Pauli lastelood:

  • Aitavad õppida ja omandada uut infot kõige loomupärasemal viisil, luues teadusel põhinevat terviklikku maailmapilti ja -käsitlust
  • Aitavad mõista maailma ja kogu elu seostatust ning inimeste osa ja vastutust selles, sealhulgas ka laste endi vastutust
  • Julgustavad ja inspireerivad lapsi, et nad tahaksid luua maailmas positiivseid muutusi ja leida lahendusi meie ees seisvatele väljakutsetele
  • Arendavad laste kujutlusvõimet ja leidlikkust, et nad suudaksid lahendada ka kompleksseid väljakutseid
  • Kasvatavad empaatiat ja vastutustunnet ning ärgitavad mõtlema ühekorraga nii tänapäeva inimeste vajaduste, kui ka tulevaste põlvede heaolu peale
  • Õpetavad austama elu ja elurikkuse väärtust ning leidma võimalusi selle toetamiseks ja võimestamiseks

Raamat on hea võimalus tuua tähelepanu eemale nutiseadmetest ja virtuaalmaailmast. Lugemine treenib suurepäraselt aju ja arendab lapse suhtlemisoskust ning keskendumisvõimet, aidates seega ka isiksusel areneda. Jätkusuutliku arengu dotsent Mihkel Kangur on öelnud: “Uuringutega on näidatud, et füüsilisest raamatust lugemise kaudu tekivad inimese ajus sügavamad seosed kui sarnase teksti lugemisel arvutiekraanilt.” Ja lõppude lõpuks on lugemine ja õppimine lihtsalt lõbus.

Esimese 12 eesti keeles ilmunud Gunter Pauli lastelooga saad tutvuda siin ja tellida lugude komplekti siit.

Vaata ja kuula Gunter Pauli soovitusi lugude rääkimiseks: