Marika Aalja

Viljandi Kultuurikoolis õppis ta tantsujuhtimist ja Tartu Ülikoolis saksa keelt (BA, MA) ning koolikorraldust (MA). Tantsuõpetajana on ta juhendanud vaba- ja rahvatantsu gruppe, osalenud paljudel tantsupidudel.  

 

Mehikoorma, Keila ja Lilleoru koolis on ta töötanud õpetajana, viimastes ka õppe- ja koolijuhina. Marika on Lilleoru eraüldhariduskooli ja Tuleviku Hariduse SA asutaja, täna koordineerib ja arendab järjest kasvavat koduõppe suunda ning juhendab enesejuhtimise kursusi noortele ja õpetajatele. Eriline kirg on tal inimeseksolemise uurimise vastu ja kuidas muuta nii ennast kui seeläbi ka suhteid teistega paremaks.  

 

Marika tegutses kümme aastat aktiivselt rahvusvahelises heategevusorganisatsioonis KIWANIS, arendas koostöös Keila klubi liikmetega välja iga-aastase rahvusvahelise noortelaagri traditsiooni Euroopas, ühel hooajal esindas Eesti, Läti ja Soome klubisid Euroopas. 

 

Alates aastast 2012 on ta ettevõtja, Meistrite Kool OÜ koolitaja-konsultant, eelkõige inspireerivate ja kaasavate protsesside suunaja, TÜ eetikakeskuse väärtusarenduse koolitaja-nõustaja, WMR paarisuhte koolitaja ning intuitiivpedagoogika suur huviline, õppides Eestis, Rootsis, Saksamaal ja Tšehhis. Tal on täiskasvanute koolitaja 7. tase. 

 

Õpetaja ja koolitajana jälgib Marika huviga õppijaid, märkab seda, mis aitab neid edasi, ja ka seda, kui on vaja midagi muuta.  

 

Marika on olnud kõigi Vaikuseminutite kursuste koolitaja, aitas kaasa Vaikuseminutite 12 Eesti kooli haaranud uuringu valmimisele. Tema juhendatud noortekursuse läbinud noorte uuringutulemused olid parimad. Edasi süvenes ta Practical Consciousnessi võimalustesse ja täna on litsentseeritud Practical Consciousnessi õpetaja. Ta on veendunud, et igaüks väärib võimalust elada tasakaalukat ja täisväärtuslikku elu.