Kes on Gunter Pauli

Gunter Pauli on globaalse haardega ettevõtja, innovaator ja taastava majanduse visionäär, kes on töötanud välja sinise majanduse (ingl.k. blue economy) ärimudeli. Ta on avaldanud üle 20 raamatu ning osaleb aktiivselt õppejõuna ülikoolide juures üle maailma. Gunter Pauli on teinud koostööd mitmete riikide valitsustega kohalike majanduste ümberkujundamiseks ja raha suunamiseks tagasi kohalikku kogukonda. 2021. aastal tunnustati tema teedrajavat tööd  Goi Peace Award auhinnaga Jaapanis.

Sinine majandus (ingl blue economy) on loodusest inspireeritud lõpuni efektiivne ja säästlik majandusmudel. Siin rakendatakse tehnoloogiaid ja ärimudeleid selleks, et katta inimeste põhivajadused kohapeal olemasolevate ressursside abil, vältides jäätmete tekkimist ja pidades oluliseks, et iga väärtusahela iga väljund leiaks kasutamist järgmises ehk tihtipeale isegi kasutades jäätmeid uute toodete loomiseks. Looduskeskkonna kõrval on teine oluline aspekt kogukondade taastamine ja sissetulekute suunamine tagasi kogukonda. Nii võib sinist majandust nimetada ka taastavaks majanduseks – see läheb sammu edasi rohemajanduse ja kestliku arengu kontseptsioonist. Sinise majanduse mudeli töötas välja ettevõtja Gunter Pauli oma aruandes Rooma Klubile 2009. aastal.

Lisaks sinise majanduse mudelile on Gunter Pauli välja töötanud õpetamise viisi, mis paneb kokku lugude jutustamise, teaduslikud teadmised ja kogemusliku õppe. Selle abil õpivad lapsed nägema maailma kui terviklikku seostatud süsteemi.

Õppematerjaliks on Gunter Pauli enda kirjutatud 365 lastelugu, mis jutustavad teemadest, millest lasteraamatud enamasti vaikivad – tuleviku ühiskonnast, tulevikutööst ja ühiskonna muutuvatest vajadustest. Need lood ei anna valmis lahendusi, vaid ärgitavad lapsi ise uurima, avastama, katsetama ja järgi proovima.

Saa lähemalt teada, milles seisneb sinise majanduse ärimudel:
Tutvustav videoklipp The Blue Economy
Postimehe artikkel Tulevikus on ükssarvik sinine