Kooli eripära

Lilleoru Põhikooli teeb eriliseks: 

 • õpime väikestes klassides nagu peres;
 • õppeprotsess on mänguline ja lapse loomulikule huvile toetuv, suur rõhk on koostööl ja hoolimisel, lapselt lapsele õppimisel;
 • õppetegevusse on integreeritud sisemiste protsesside tundmaõppimine ja korrigeerimine;
 • rakendame positiivse pedagoogika põhimõtteid, innustame last märkama oma tundeid ja edukogemusi ning tunnistama oma tugevusi;
 • loome lastele võimaluse oma kogemuste jagamiseks ning ühiseks tähendusloomeks koos teistega – hommiku- ja õhturingid, laps on märgatud ja kuulatud kogu päeva jooksul, vaikusehetked, et laps märkaks oma tundeid, eneseväljendus läbi kunsti, kandle- ja flöödimängu, tegevused ja tööd aias ning metsas, laste initsiatiivil toimuvad huvipõhised projektid, sündmused jm;
 • igapäevased joogal põhinevad füüsilised harjutused keha paindlikkuse ja vastupidavuse arendamiseks, hingamis- ja tähelepanuharjutused keskendumisvõime parandamiseks;
 • õuesõppe ja vabamängu suur osakaal, asetame lapse aktiivse toimija positsiooni;
 • kogukonnas õppimise ja tegutsemise kogemine, meistrite ehk kogukonna liikmetest tippspetsialistide kaasamine õppetöösse;
 •  välisvabatahtlikega õppimise ja tegutsemise kogemine;
 • koolimaja asub vaikses ja looduskaunis paigas;
 • pakume kohapeal valmistatud tervislikku toitu, vajadusel arvestame erimenüüga;
 • lisaks vanema taotlusel rakendatavale iseseisvale koduõppele pakume juhendatud koduõpet .