Lilleoru Põhikool

Hea hariduse üheks eesmärgiks on haridussüsteemi jõustamine ja õpilastele inspireeriva kasvukeskkonna kujundamine. Septembris 2018 saigi loodud turvaline ja hoitud koolikeskkond uuele põlvkonnale – Lilleoru Põhikool. Kool, kus lisaks teadmiste omandamisele pööratakse tähelepanu ka ümbritsevale loodusele ja sellele, et lapsest kasvaks arukas, ennast usaldav ja oma ideid teostada julgev isiksus.

Kooli õppetegevusse on integreeritud enesejuhtimisoskuste omandamine, sh lapse tähelepanu- ja keskendumisvõime tundmaõppimine, emotsioonide ja mõtete mõju avastamine ning vajadusel korrigeerimine tegevuse käigus.

Nii kasvab üles juba teistsuguste enesejuhtimise oskuste ja võimalustega põlvkond, vähenevad kannatusi põhjustavad läbielamised ja võimalik konfliktsus ning ühiskond muutub tervikuna tolerantsemaks. Inimesed hakkavad üha rohkem kasutama enda teadlikkuse ja arukuse potentsiaali ning ei reageeri igapäevaelus toimuvale enam nii alateadlikult ja automaatselt.

Kooli kogukonna moodustavad õpilased, nende vanemad, koolitöötajad ja toetajad. Kooli kogukonna liige on teadlik ning koostöövalmis.

Kooli visioon: Lilleoru Põhikool on teadlikku arengut ja kestlikku eluviisi toetav eraüldhariduskool.

Kooli missioon: luua nii lastele kui koolikogukonnale turvaline, teadlikku ning terviklikku arengut toetav kasvu- ning õppekeskkond.