Miks õpetada lugude kaudu

Lood on suurepäraseks vahendiks elu terviklikkuse tundmaõppimisel ja tajumisel. Lugude jutustamine on õppimise esiisa, sest lugusid jutustati juba iidsetesse koobastesse pilte maalides ja sündmusi jäädvustades. Nii anti edasi elu edasi kestvuseks vajalikud teadmised, kogemused ja väärtushinnangud.

See on õpe, mis on lastele ja tegelikult kõikidele inimestele loomulik ja loomuomane. See on õpe, mida oleksime ka ise tahtnud koolis kogeda.

Raamatud ja nendes jutustatud lood aitavad lastel taibata erinevate asjade ja süsteemide vahelisi seoseid, omandada teadmisi korraga mitmetel erinevatel teemadel ja kasutada kujutlusvõimet. Sellisel moel kujunev maailmapilt ja arusaamine asjade toimimisest annab eluks kaasa oskuse näha asju seostatult ja süsteemselt ning lahendada ka keerulisemaid väljakutseid ja probleeme, sünteesida uusi lahendusi. Samuti areneb lapse empaatiavõime ja emotsionaalne intelligentsus ning arusaamine elu toetavatest väärtustest.

Maailma võimsaim majandusorganisatsioon OECD uurib juba aastaid, milliseid oskusi peaksid inimesed omandama selleks, et eluga paremini hakkama saada. 2015 ja 2020 vajaduste hulgas on kolm nimetajat täpselt samad: komplekssete probleemide lahendamine, kriitiline mõtlemine ja loovus.

Gunteri lastelood jutustavad teemadest, millest lasteraamatud enamasti vaikivad – tulevikuühiskonnast, tulevikutööst ja ühiskonna muutuvatest vajadustest. Käivitades lastes terve uudishimu ja avastamisrõõmu ning võimaldades seostada õpitava otseselt neid ümbritseva eluga. Need lood ei anna valmis lahendusi, vaid ärgitavad lapsi ise uurima, avastama, katsetama ja järgi proovima. Lapsed on selles protsessis mitte passiivsed vastuvõtjad, vaid täieõiguslikud osalised, kaasloojad ja tegutsejad. Lapsed avastavad näiteks seda, kuidas kasutada kohvipaksu seente kasvatamiseks, kuidas muuta kivi paberiks või kuidas sebrade triibumuster toimib loodusliku konditsioneerina.

Vaata ja kuula, miks peab lugude kaudu õppimist oluliseks pikaaegse kogemusega mentor, juhtimiskonsultant ja koolitaja Aivar Haller: