Organisatsioonist

Tuleviku Hariduse SA on loodud eesmärgiga toetada õpilaste, õpetajate ja haridusasutuste arengut. Meie fookuses on tervikharidus, mis väärtustab inimese sisemist kasvu ja terviklikku arengut. Oma esimeste pilootkoolitustega õpilastele alustasime 2017 aastal. Järgmisel aastal lisandusid koolitused õpetajatele ja asutati ka Lilleoru põhikool. Tänaseks koondab Tuleviku Hariduse SA enda alla erinevaid koolitusi nii õpetajatele kui õpilastele (vt Koolitused) kui ka Lilleoru põhikooli (vt Kool). Oleme korraldanud nii suvelaagreid lastele kui haridusteemalisi seminare ja konverentse.

Dokumendid:

Põhikiri

Majandusaasta aruanne 2020

Majandusaasta aruanne 2021

Järgime oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksit.


 

Tuleviku Hariduse SA

kuulutab välja avaliku konkursi

· Lilleoru Põhikooli direktori tähtajatule ametikohale.

Otsime koolijuhti, kellel on missioonitunnet ja tahet koostöös vedada kogukonnakooli arengut. Tööle asumise aeg on 1. august 2023.

 

Kandidaadilt eeldame

  • magistrikraadi või sellele vastavat kvalifikatsiooni,
  • liidriomadusi ja juhtimispädevusi (sh õpikeskkonna kujundamise, organisatsiooni arengu, personali-, ressursside ja enesejuhtimise valdkonnas),
  • koostöövõimet ja suhtlemisoskust,
  • loovust ja algatusvõimet..

Tuleviku Hariduse SA pakub tulevasele direktorile piisavalt vabadust ja tuge ideede elluviimisel, huvitavat ja vastutusrikast tööd ning toetavat meeskonda.

Kandidaatidel esitada hiljemalt 14.juunil 2023 emailile Kristiina.Tonnisson@tervikharidus.ee järgnevad dokumendid:

  • sooviavaldus koos CV ja motivatsioonikirjaga,
  • haridust tõendava dokumendi koopia,
  • isikut tõendava dokumendi koopia,
  • muud dokumendid, mida kandidaat vajalikuks peab.

Lisainfo: Kristiina Tõnnisson, Kristiina.Tonnisson@tervikharidus.ee


 

Koduleht on valminud projekti “Digiturunduse ja digitaalsete tegevuste arendamine” raames. Projekt kestab 2022-2023 a ning selle eesmärgiks on tõsta Tuleviku Hariduse SA turundusvõimekust ning mitmekesistada pakutavate teenuste läbiviimise viise. Projekti tulemusel muutub sihtasutus nähtavamaks digikanalites, uuendatakse koduleht ning tekib tugevam ja kvaliteetsem võimekus online- ja hübriidkoolituste läbiviimiseks. Projekti toetab “Euroopa Maaelu Arengufond”