Mis see on

Mis juhtub, kui paneme kokku lugude jutustamise, teaduslikud teadmised ja kogemusliku õppe?

Lapsed õpivad nägema maailma kui terviklikku seostatud süsteemi. Õppimine lugude kaudu ei ole üldlevinud, kuid on kerge ja nauditav! Lugude kaudu õpib inimene maailma tajuma ja mõtestama terviklikumalt. Meie aju omastab uut infot eeskätt seoste loomise kaudu. Just seoste loomine muudab õppimise huvitavaks, mõtestatuks ja inspireerivaks.

Tervikliku õppe programm hõlmab ja arendab viit erinevat oskuste komplekti ehk intelligentsust: akadeemiline teadmine, emotsionaalne intelligentsus, kunstiline väljendus, seoste leidmine ja ellurakendamise võimekus.

Aluseks on teaduslik lähenemine ja haridusuuenduslik metoodika, mis toetub ülemaailmse ZERI Learning Initiative ja Gunter Pauli tööle.

Õppematerjaliks on taastava majanduse visionääri ja innovaatilise ettevõtja Gunter Pauli kirjutatud 365 lastelugu, mis jutustavad teemadest, millest lasteraamatud enamasti vaikivad – tulevikuühiskonnast, tulevikutööst ja ühiskonna muutuvatest vajadustest. Need lood ei anna valmis lahendusi, vaid ärgitavad lapsi ise uurima, avastama, katsetama ja järgi proovima. Gunter Pauli on avaldanud ka üle 20 raamatu täiskasvanutele ning osaleb aktiivselt õppejõuna ülikoolide juures üle maailma.

See lähenemine sobib kasutamiseks nii kodus kui ka koolisüsteemis ja on osa tavaõppest juba täna paljudes koolides üle maailma. Me soovime, et ka Eesti lapsed saaksid eluks sama hea stardipositsiooni ning võimaluse õppida viisil, mis on tõeliselt loomulik, arendav ja huvitav.

2019. aastast peale oleme koos Gunter Pauliga viinud Eestis läbi lugude kaudu õpetamise koolitusi. Järgmine koolitus toimub 16.-18. augustil 2023. Lähem info siin!

Vaata ja kuula, mis inspireerib Gunter Paulit lastelugusid kirjutama, miks ta valis kirjutada 365 raamatut ja milline on nende taga olev pedagoogika: