Koolitus LUGUDE KAUDU ÕPETAMINE: lapse anded ja erivajadused õppimises

Osalustasu 90 eurot
Registreeri siin

Lugude kaudu õpetamise inspireeriv koolitus toimub Eestis juba viiendat korda visionääri, 365+ lasteloo autori ja kuue lapse isa Gunter Pauli juhendamisel!

Sel aastal on kursusel fookusteema: laste anded ja erivajadused õppimises. Avame ja käsitleme seda mitme kogenud asjatundja juhendamisel ja koostöös kõigi osalejatega:

 • Kuidas äratada lugude kaudu õpetades lapse loomulik huvi ja tahe õppida?
  Gunter Pauli, kelle lood on kasutuses ka töös hariduslike erivajadustega lastega
 • Kuidas märgata ja mõista laste erivajadusi inimese 5 tasandi ja 5 meele kaudu?
  Merle Ruzitš – eripedagoog, hariduse uuendaja, Practical Consciousness õpetaja
 • Kuidas väärtustada erilisi noori ja pakkuda neile eneseteostusvõimalusi?
  Piret Tislar – eripedagoog, Porkuni kooli direktor ja Piirinihutaja laureaat
 • Kuidas luua lihtsate võtetega rahu ja rõõmu seisund lapsega koostööks?
  Marika Aalja – koolijuht, koolide konsultant, Practical Consciousness õpetaja
 • Kuidas mõista noore ahastust ja soovi elust lahkuda. Kuidas aidata luua uus võimalus eluks? Anne Daniel-Karlsen – lastepsühhiaater, Maarja kooli asutaja, miljööteraapilise ravikodu idee maaletooja ja Pepleri ravikodu juhataja

Lugude kaudu õppimine on lastele ja tegelikult kõikidele inimestele loomulik ja loomuomane. Gunter Pauli on välja töötanud õpetamise viisi, mis paneb kokku lugude jutustamise, teaduslikud teadmised ja kogemusliku õppe. See lähenemine arendab viit erinevat oskuste komplekti: akadeemiline teadmine, emotsionaalne intelligentsus, kunstiline väljendus, seoste leidmise ja ellurakendamise võimekus. Lapsed õpivad nägema maailma kui terviklikku seostatud süsteemi. Saavad aru asjade vahelistest seostest ja mõjudest, lahendavad ka keerulisemaid väljakutseid ning õpivad kasutama oma loovust uute nutikate lahenduste väljatöötamisel.

Õppematerjaliks on Gunter Pauli kirjutatud valmid – lood, mis sündisid isa armastusest oma laste vastu, et jagada nendega avastusi laiast maailmast ja kohtumistest inspireerivate inimestega. Samuti, et aidata neil mõista tema tööd – uuel sinise majanduse mudelil põhinevaid projekte, mis lähendavad loodust ja teadust ning rakendavad looduslike ökosüsteemide tarkust. Lood on lastele igas kooliastmes, alates lasteaiast. Iga raamatu juurde kuulub ka pedagoogiline osa täiskasvanule. Lugude loomisel on autor mõelnud ka erivajadustega lastele ning on veendumusel, et ei ole olemas erivajadustega lapsi, vaid igal lapsel on erinevad vajadused. Vaata ja kuula Gunter Pauli intervjuusid hariduse teemadel.

Kasutamiseks nii kodus kui koolis ja on juba täna osa tavaõppest laias maailmas. Me tahame väga, et rohkemad Eesti lapsed saaksid võimaluse õppida viisil, mis on tõeliselt loomulik, arendav ja huvitav. See on õpe, mida oleksime ka ise tahtnud koolis kogeda!

Osalema on oodatud lapsevanemad, õpetajad, eripedagoogid, teised tugispetsialistid ja HEV koordinaatorid, koolide õppe- ja arendusjuhid, koolijuhid, tudengid, haridusuuendajad ja kõik teised, kes igapäevaselt töötavad laste ja noortega.

Osaleja saab igapäevatöös kasutamiseks osta kaasa Gunter Pauli esimesed 12 eestikeelset raamatut. Põhikoolitusele järgnevad lugude kasutusele võtmist ja omavahelist koostööd toetavad jätkukoolitused ja arutelud.

Koolitus on inglise keeles, soovijatele tõlkega eesti keelde. Soovi korral saab kohapeal ka ööbida ja hommikusööki süüa.

Osalemine: täida palun registreerimisvorm SIIN LINGIL!

Osalustasu: 90 eurot, sisaldab kolmepäevast inspireerivat ja nauditavat koolitust (soovi korral võib toetada sündmuse toimumist annetusega, sest antud osalustasu on võimalik ainult tänu lahketele toetajatele). Lisanduvad lõuna- ja õhtusöögid 15 eurot/päev.

Toimumiskoht: Lilleoru õppekeskus, Harjumaal
Soovi korral saab kohapeal ka ööbida ja hommikust süüa (majutusvõimalused 5–40 eurot/öö, kõige soodsam oma telgiga, hommikusöök 5 eurot/päev).

Kohtumiseni!