Raamatud

Teadvuse praktiline kasutamine. Kuidas vabaneda emotsioonide kammitsaist ja nautida elamise rõõmu Osta raamat

Praktilisi teadmisi täis käsiraamat, mis pakub sulle välja lahenduse, kuidas vabaneda jäädavalt häirivatest emotsioonidest ja elada elamisväärsemat elu. Raamat annab sulle tarviliku teekaardi enda sees toimuvate protsesside paremaks tundma õppimiseks ja juhtimiseks ning õpetab lihtsa viisi, kuidas vaigistada häirivaid mõtteid, et saada tagasi sisemine rahu ja vaikus. Vastavaid tehnikaid ning soovitusi saavad rakendada juba nii lapsed, noored kui ka täiskasvanud. Sisemine tasakaal on väga oluline nii õppimise kui õpetamise tulemuslikkuse saavutamisel.

 

Emotsioonid. Inimkonna suurim sõltuvus – Osta raamat

Raamat „Emotsioonid. Inimkonna suurim sõltuvus.“ avab igakülgselt emotsioonide teadvustatud ja teadvustamata mõju meie elus. Kogeme iga päeva kümneid erinevaid emotsioone, millest tihti sõltub meie elukvaliteet. Raamat seletab lahti soovimatute emotsioonide tekkemehhanisme ning annab lihtsaid näpunäiteid, kuidas saavutada parem tasakaal keerulistes olukordades. Raamat annab häid soovitusi, mida on kerge rakendada nii õpetajatel, noortel kui lapsevanematel.

 

Gunter Pauli lastelugude komplekt – Osta siit

Gunter PaulGunter Pauli enda kirjutatud 365 lastelugu, mis jutustavad teemadest, millest lasteraamatud enamasti vaikivad – tulevikuühiskonnast, tulevikutööst ja ühiskonna muutuvatest vajadustest. Need lood ei anna valmis lahendusi, vaid ärgitavad lapsi ise uurima, avastama, katsetama ja järgi proovima. Esimese kaheteistkümne eesti keeles ilmunud raamatuga saad tutvuda siin:

 


1. Looduse 5 kuningriiki

Üks põhilugusid Gunter Pauli lugude seerias, milles uurime viit looduse kuningriiki (prokarüoodid, protistid, seened, taimed ja loomad). Tutvume ka nende kuningatega ja elu evolutsiooniga Maal. Sellest loost on palju õppida!
Loo muusaks on Lynn Margulis, ülikooli professor, kes on tunnustatud oma töö poolest rakubioloogia ja mikroobide evolutsiooni vallas. Ta on hinnatud ka oma panuse poolest James E. Lovelocki Gaia ideesse, mis käsitleb elu maal isereguleeruva süsteemina. Tema raamat Five Kingdoms: An illustrated guide to the phyla of life on Earth annab tervikliku klassifikatsiooni kogu elu kohta Maal.

2. Rohelised karvad ja 4 silma

Seltskond baktereid arutab mõningase üleolekuga inimeste käitumise ja hoiakute üle. Nad peavad plaani luua uus eluvorm, mis tõestaks kui vähe homo sapiens teab bakterite geniaalsusest. Lugu räägib, et planeedi vanim eluvorm väärib austamist ja et on tark mitte kahjustada seda, mida me veel lõpuni ei mõista.
Loo muusaks on Vandana Shiva, üks maailma väekamaid liidreid nii mõttejõult kui tegevushaardelt, keskendudes keskkonna, naiste õiguste ja rahvusvaheliste suhete teemadele. 1991 asutas ta oma kodumaal Indias rahvusliku liikumise Navdanya, et kaitsta elusressursside mitmekesisust ja terviklikkust ning eelkõige ürgsete viljade seemneid.

3. Kuidas seda osadeks võtta?

Elame ühiskonnas, kus kõik tarbitav on toodetud algosadest, kuid tekkivatest jäätmetest lahtisaamine jätab oluliselt soovida. See lugu asetab asja õigetpidi. Vaatame laste võimet võtta asju algosadeks lahti sekunditega ja innustame täiskasvanuid seda eeskuju järgima ning jäätmetest loovamalt ja targemalt lahti saama. Oleme inimestena ainus liik, kes oskab teadlikult tuld teha, aga samal ajal ka ainus liik, kes toodab selliseid jäätmeid, mida keegi ei soovi. Loomad on oma jäätmete käitlemise oskuse poolest inimestest kindlasti intelligentsemad.
Loo muusaks on Gloria Isabel Niño López, kes on töötanud välja mitmesuguseid Ladina-Ameerika bioloogilisel mitmekesisusel põhinevaid tooteid: pindaktiivsete ainete vabad biolagunevad puhastustooted, looduslikud putukamürgid, Kolumbia taimedest tehtud looduslikud värvipigmendid, toitained põllumajandustoodete jaoks, absorbendid halva lõhna eemaldamiseks ning isegi tööstusliku seafarmi puhastussüsteem.

4. Kas õunad lendavad?

Üks kõige kuulsamaid Gunter Pauli lugusid, mis on tõlgitud rohkem kui 20 keelde üle maailma. Noor ja näljane hiir kohtub majesteetliku öökulliga, kes istub õunapuu otsas. Nad vestlevad inimestest ja nende oskusest raskusjõudu välja arvutada. Hiir osutub väga nutikaks ja küsitleb öökulli, et selgitada välja kas ta teab kuidas õun puu otsa sai! Hiir küsib: „Kas õunad lendavad?“ See lugu on loodud abistama lapsi „kastist välja“ mõtlemisel ja avastamisel, et neil endil on vaja küsida erinevaid küsimusi selleks, et teaduse ja looduse kohta rohkem teada saada.
Loo muusaks on teadlane Fritjof Capra, kelle esimesest raamatust „The Tao of Physics“ sai 1970-tel bestseller. Tema erilise tähelepanu all on paradigmamuutused bioloogias, meditsiinis, psühholoogias ja majanduses. Ta on Californias asuva ökokirjaoskuse keskuse Center for Ecoliteracy looja ja direktor.

5. Karu ja rebane

Veetlev rebane püüab veenda karu jagama oma kala, nimetades liiga palju omamist ja selle mitte jagamist varguseks! See ei ole võõras mõiste ja teame ju, et inimeste tõekspidamistest oleneb, kas abivajajatele minnakse appi vabatahtlikult või kohustuslikus korras. See lugu juhib tähelepanu, et on oluline teadvustada erinevaid vaatenurki ja austada erinevaid lähenemisi samale teemale või olukorrale.
Loo muusaks on arst ja teadlane Abdul Salam Al-Majali, kes on Kolmanda maailma Teaduste akadeemia kolleegiumi liige ja Islami Teaduste Akadeemia asutaja. Ta on saanud mitmeid autasusid ja olnud mitmetel väljapaistvatel ametikohtadel rahvuslikul ja rahvusvahelisel tasandil: tervishoiuminister ja Jordaania ülikooli president, haridusminister, peaminister ning kaitse- ja välisminister.

6. Kõige tugevam puu

Gunter Pauli esimesena kirjutatud lugu, mille peategelane puu kaalub metsa kõige tugevamaks ja väljapaistvamaks puuks saamist ning arutleb, milline osa on selles protsessis mullal, veel, tolmeldamisel, fotosünteesil ning taustal toimetavatel seentel, ussikestel, sipelgatel ja bakteritel. Puu saab aru, et oma panuse annavad kõik, nii suured kui väikesed, ning et metsa terve ökosüsteemi toimimisel ei teki jäätmeid.
Loo muusaks on Melva Inés Aristizábal Kolumbiast, kes lõi meetodi erivajadustega laste lugema ja kirjutama õpetamiseks ning rajas tervikliku rehabilitatsiooni programmi erivajadustega inimestele (Pripe). Ta selgitas ja õpetas lapsevanematele ja piirkonna elanikele, kuidas erineva tasemega võimekusi kogukonna igapäevaellu lõimida. Tema ettevõtmine oli edukas, sest see tõstis laste enesehinnangut ja ise endaga toimetulemist ning andis neile vabaduse suhelda vabalt tavaliste lastega.

7. Mul on igav!

Selles loos uurime tööstusliku sigade ja kanade tootmise tagajärgesid ning põllumajanduse arengut agrotööstuseks. Loomad ei ole loodud sellistes tingimustes elama ja nende käitumine kipub muutuma agressiivseks, kuna loomad on stressis ja neil on igav.
Loo muusaks on Karl Ludwig Schweisfurth, teistsuguse vaatega lihatööstuse rajaja, kes rajas ka fondi, mis kannab ta perenime ning kutsus kokku meeskonna, mis uurib viise toota kõrge kvaliteediga toitu keskkonda austades. Ta on väitnud, et halvasti koheldud loomade liha toiteväärtus ja kvaliteet ei saa mitte kunagi hea olla.

8. Sool või suhkur

Üks suurimaid väljakutseid, millega maailm silmitsi seisab, on nälg. Seda on võimalik kõrvaldada! Võtmeküsimus on leida viisid, kuidas vähendada toidu äraviskamist. Selles loos vaatame mõnda vanimatest toidu säilitamise tehnikatest, et toit püsiks kõrge toiteväärtusega ja jõuaks lauale aastaringi.
Loo muusaks on Takeo Koizumi, kelle erialaks on pruulimine ja kääritamine. Üldiselt peetakse Koizumit üheks parimaks Jaapani toidu asjatundjaks maailmas ning iseloomustatakse kui õpetlast fermenteerimise alal.

 

9. Kõik, mis hiilgab, on kuld

Lapsed kõikjal maailmas armastavad sädelust ja seda armastab ka noor meriforell. See lugu juhib meie tähelepanu sellele, et kui pidu on läbi, jäävad alles sädelust tekitanud plastiku osakesed. Vanaisa forell hoiatab oma pojapoega plastiku ohtude eest ja annab nõu mittemürgise ja loomasõbraliku sädeluse valmistamiseks!
Loo muusaks on Eva Wiseman, kes töötab ajalehtede The Observer and The Guardian juures ning on tõsiselt huvitatud, kuidas saab elustiil pakkuda olulisi arusaamisi ja mõistmisi. Ta on jaganud oma mõtlikke ja humoorikaid arvamusi popkultuuri, sugude ja stiili kohta ning innukalt tegelenud teadlikkuse kasvatamisega, et julgustada naisi tegema otsuseid, mis toetaksid nende püüdlusi elus.

10. Ära toida parte!

Emapart õpetab uhkelt oma poegi tervislikku toitu leidma nii maalt kui veest. Pardid võivad süüa peaaegu kõike! Inimestele meeldib parte saiaga toita, kuid kahjuks võib selline lihtsalt leitav ja toiteväärtuseta toit kujuneda pardipoegade põhitoiduks ning rikkuda nende tervise ja kahjustada tiibade kasvu. Kui pardid tuhnivad toidu leidmiseks tiikide ja järvede mudas, siis nad õhustavad veekogu põhja ja teevad hindamatu teene tervele ökosüsteemile. Lugu juhib tähelepanu sellele, et loodusest hoolimiseks on oluline mitte põhjustada looduslikes süsteemides tasakaalutust.
Loo muusaks on Jennifer Ackerman, kes on kirjutanud teadusest, loodusest ja tervisest üle 30 aasta. Tema viimane, lindude arvukusest jutustav raamat The Genius of Birds on arvatud 2016. aasta kümne parima teatmekirjanduse hulka kuuluvaks raamatuks.

11. Oo, milline nina!

See lugu räägib sinu ninast! Nina on tõesti üks imepärane ja kasulik aparaat. Paljud loomad tuginevad oma lõhnatajule toidu leidmisel ja eristavad sadu lõhnu. Nad võivad leida lõhna üles isegi maa alt. Meie ellujäämine planeedil sõltub meeltest. Ehkki haistmismeelt on võrreldes nägemisega peetud vähemtähtsaks, mängib see meie elus siiski olulist rolli. Selles meeles peituv nõuab veel avastamist ja nii avaneb ka uus visioon, mille järgi võib näiteks keemiateadus jõuda tõhususe astmelt samale tasemele loomariigiga.
Loo muusaks on Diane Ackerman. Tema 1990. aastal kirjutatud raamat A Natural History of the Senses on üks tema kolmest üleilmsest menukist. Diane on kirjutanud lastele luuleraamatu pealkirjaga Animal Sense. Tema teoste põhjal on tehtud filme ja näidendeid.

12. Ettevaatust, puuk!

Puugid hammustavad ja nakatavad maailmas sadu tuhandeid inimesi. Nende kurnavate haiguste mõju tervisele on ellu kutsunud teavituskampaaniaid ja tegevuskavasid, et võidelda nende lülijalgsete levikuga. Puugid suudavad avastada süsihappegaasi väljahingatavas õhus ning ammoniaaki higis ja uriinis. Olgugi, et puuke peetakse ohtlikeks parasiitideks, on igal organismil keskkonnas oluline tähtsus ning puugid pole erandiks. Puugid aitavad hoida kontrolli all suurte peremeesloomade arvukust ja on toiduks paljudele loomadele.
Loo muusaks on Holly Gaff, kes uurib puukide ökoloogiat ja nende põhjustatud haigusi. Ta osaleb välitöödel ja rakendab matemaatilist modelleerimist nii USA-s kui KwaZulu-Natali provintsis (Lõuna-Aafrika), kus ta töötab järeldoktorina. Ta juhib puukide uurimist bioloogiateaduste teaduskonnas Dominioni ülikoolis USA-s.