Kursuse AVASTA ISEENNAST ülevaade

„Kaua sa kannatad?“ küsin mina, Liia Kanemägi, kursuse AVASTA ISEENNAST koolitaja, endalt nüüd, kui olen igapäevane Practical Consciousness’i teadmiste kasutaja. Varem ma oleksin küsinud: „Miks minuga asjad nii on?“ ja oleksin tundnud ennast uppununa kõigesse sellesse, millesse ma olen kistud, teadmata, kaua see kõik kestab. Aga nüüd saan ma olukordades nende läbi elamise asemel olla pealtvaataja. Ma absoluutselt ei taha jätta ekslikku muljet, et kõik probleemid ja läbielamised ongi mu elus nüüd täiesti minevik – neid tuleb ikka ette –, aga nüüd olen ma muutunud nende suhtes teisel positsioonil olijaks. Ma vahel koguni isegi luban endal emotsioonidest osa võtta, sest nad lihtsalt on nii mõnusad. Ka kannatused on vahel mõnusad. Aga ma tean väga selgelt, et nendest osa võtmine on minu enda vaba valik ja ma saan nendest alati välja astuda kohe, kui mul on vaja.

See on midagi, mida ma põhikooli õpilasena teha ei osanud ja millest ma väga palju puudust tundsin. Ma oleksin tahtnud ise noore koolilapsena kõiki neid asju teada, et oleksin ometi saanud pidevalt muutuvates oludes millestki kindlast lähtuda. Ma oleksin tahtnud, et ma ei oleks nii paljusid asju iseendaks pidanud. Et ma ei oleks pikki aastaid pidanud kogema ja läbi elama lõputul hulgal nii halbu kui ka ülevoolavalt häid emotsioone selleks, et lõpuks jõuda äratundmiseni, et mina ei ole need. Oskus leida üles iseenda loomulik heatahtlik rahuseisund ja olla võimeline seda vastavalt igal ajal ja olukorras taastama, on midagi, mis võiks igale inimesele elus osaks saada. Ja mida nooremana see juhtub, seda kaitstum ta oma edasise elu keerdkäikudes orienteerudes on.

Ma arvan, et noored, isegi rohkem kui meie, täiskasvanud, panevad tähele neid hetki, kus nad vaatavad asju justkui kõrvalt. Kus nad niiviisi spontaanselt hakkavad teadvustama protsesse, millesse nad on kaasatud, ja neil tekib selline vaakum oma loomuliku oleku tõttu. Noorte oskus eemalduda ja asju uuriva meelega analüüsida toetab nende valmisolekut protesteerida paljude teadmiste vastu, mida neile ühiskond edasi püüab anda. Nad ei soovi niivõrd omandada kivisse raiutud teadmisi pimesi uskumiseks, aga soovivad omandada teadmisi ja oskusi, millega neil kohe, olemasolevas hetkes, midagi praktiliselt kasulikku peale on hakata. Et mis see on, millest kinni hoida? Vanus 11–15 on väga hea aeg Practical Consciousness’i teadmiste õpetamiseks, sest need tõesti on midagi, millest igaüks saab kinni hoida ja millele oma edasises elus tugineda.

Kursusega AVASTA ISEENNAST 

alustasime 2022 aasta sügisel Lilleoru õppekeskuses. Esimesest 5.-8. klassi õpilastele suunatud kursusest võttis osa 14 noort üle Eesti – peamiselt pärit Tallinnast ja Harjumaalt, aga leidus ka neid, kes tulid kohale Tartust ja koguni Haanjast. Osa noortest jõudis koolitusele suuresti tänu oma vanematele, kes olid ka ise varasemalt tuttavad Practical Consciousness’i tehnikatega. Aga osales ka selliseid noori, kes tulid kuulutuse peale, ja ilmselt kõnetas neid miski selle kursuse teemas – avasta iseennast.  

Baasoskusena

omandab kursusel osalev noor võimekuse läbielatavatest protsessidest välja astuda ehk teadvele tulla ja protsessis edaspidi kõrvaltvaatajaks muutuda.

Võtmeoskustena

saab aga iga noor kursuselt endaga kaasa reaalselt toimivad ja igapäevases elus lihtsasti kasutatavad tehnikad, mille abil on tal võimalik mitte ainult vabastada ennast konkreetse emotsiooni mõju alt olemasolevas ajahetkes, aga ka vabaneda aktiveerunud emotsioonist koguni selliselt, et järgmisel korral sarnasesse olukorda sattununa see sama emotsioon enam uuesti ei aktiveerugi. Just see viimane asjaolu on maailmas unikaalne – inimest ei õpetata mitte emotsiooni vältima tähelepanu mujale viimise ja mujal hoidmise abil, vaid tal on võimalik emotsioon hästi lihtsalt vastavalt iseenda soovile välja lülitada, ja vabaneda seeläbi emotsiooni mõjust.

Tehnikad ise on äärmiselt lihtsad ja väga laia kasutusulatusega, aga nende tehnikate taga oleva lihtsuse aktsepteerimiseks on eelnevalt vaja läbi töötada päris palju taustainfot, mis võimaldaks noorel edaspidi hakata oma igapäevaelus tegutsedes avastama, et „Oo … see ongi nii, nagu mulle kursusel räägiti“. Iga kursusel käsitletav element toetab seda, et need tehnikad muutuksid kursusel osaleja jaoks hõlpsasti kasutatavateks elulistes olukordades – inimestevahelises suhtluses, õppimises, spordivõistlustel, ettekannet tehes või eksamit sooritades.

 

Avasta iseennast baaskursus kestab 5 nädalat ja on jagatud 5 mooduliks,

mis viiakse läbi selliselt, et 2 esimest ja 2 viimast kohtumist toimuvad kohapeal klassikoolitusena igaüks 3 tundi ja keskel on 1 online kohtumine kestvusega 1,5 tundi.

  • Esimeses moodulis õpivad noored märkama, kuidas emotsionaalses olukorras inimene justkui kaotab võime ümbrust selgelt tajuda. Uurime, kuidas sellest aru saada, et emotsioon on juhtimise üle võtnud ja hakanud käitumist juhtima. Nad saavad isikliku kogemuse kaudu teada, kuidas emotsioonidest mõjutatuna paistab maailm justkui läbi teatud läätse või filtri. Ehk siis tema enda vihased mõtted ja vihased emotsioonid tingivad ka tema keha vihasena tegutsemise, olgugi et sama olukord mõne teise inimese jaoks võib olla hoopiski neutraalne või koguni naljakas ja sellel teisel ei tule mõttessegi vihastada.     
  • Teises moodulis õpib noor tundma seda vahendit, mille kaudu tal üldse tekib kontakt asjadega, olgu siis materiaalsete asjade, oma tunnete, emotsioonide või oma mõtetega. Räägime tähelepanust ehk teadvustamise võimest ja see efekt, mida nad selles moodulis saavad kogeda, on justkui iseenda suunas liikumine. Teadvele tulek loob inimese enda ja kõikide teda ümbritsevate asjade, kogemuste ja mõtete vahele sellise turvalise distantsi, mis vabastab ta protsessi kaasatud olemisest, ja on tajutav rahukogemusena. Noor omandab arusaamise ja kindla äratundmise, et tal endal on alati vabadus valida, kas minna emotsiooniga kaasa või taastada rahu ja tasakaaluseisund ning tegutseda sellest seisundist lähtuvalt. Tegemist on õhkõrna inimese sees paikneva nähtusega, mis on igaühe endaga nii lähedalt seotud, et selle avastamine võib kohati päris keeruline olla. Koolituse käigus kasutame nende igapäevaste lähedaste asjade avastamiseks eelkõige hästi tavalisi mängulisi tegevusi. Teise mooduli ajal pöörame suurt rõhku rahu kogemiseni jõudmisele ja motiveerime noori selles seisundis jätkama. Me näitame neile, kuidas see seisund aitab kaasa efektiivsuse tõusule ja paremale taiplikkusele, kuidas see võimaldab neil hakata palju laiemat pilti nägema ja mis sellest kõigest nende endi elus kasu on. Teisel koolituspäeval õpivad noored ära 📌 taustaemotsiooni* vabastamise tehnika 📌.
  • Kolmas moodul annab ülevaate nii tavalisest nähtusest nagu reaktsioonidest – emotsioonide ja mõtete juhitud automaatsest tegutsemisest ehk refleksidest. „Miks ma küll ometi selles olukorras niimoodi reageerisin,“ kahetsevad sageli nii noored kui ka täiskasvanud hiljem, tagantjärele möödunud pingelist olukorda analüüsides. „Mis mulle küll ometi sisse läks?“ Kolmandas moodulis avastame koos noortega, kuidas toimetab alateadvus ja mis on see märkamatu ehk alateadlik jõud, mis neid juhib teatud olukordades just nii tegutsema.  Koolitusel osalev noor saab teada, miks tema automaatsed reaktsioonid on sellised, nagu nad on, ja kuidas ta nad endale elu jooksul saanud on. Kui ta selle tegeliku tõe avastab, siis ühelt poolt võib tunduda kõik nii tavaline ja üldsegi mitte eriline. Aga teiselt poolt on see iga noore jaoks tohutult kergendust pakkuv, kui ta saab kinnituse selle kohta, et tema automaatsed reaktsioonid ei ole lihtsalt üks paratamatu osa tema „halvast iseloomust“, mis määrab juba ette ära kogu tema olemuse ja saatuse, vaid need on tema sisse salvestunud temast endast sõltumata. Ta on need reaktsioonid omandanud kõigilt teistelt inimestelt, kellega ta oma senise elu jooksul on vähemal või rohkemal määral kokku puutunud alates ajast, mil ta beebina siia ilma sündis kuni tänaseni välja. Ja see, mis ta edaspidi kursuse käigus õpitud tehnikate abil teha saab, on iga reaktsiooni puhul valida, kas ta tahab sellega jätkata või otsustab selle vabastada. Võtmekoht on siin muidugi aga see, et tehnikad töötavad ainult siis, kui neid päriselt kasutada. Seetõttu pöörame kursuse käigus palju tähelepanu sellele, et noortest igaüks mõistaks just enda isiklikust vaatenurgast tehnikate mõju ja kasulikkust oma isiklikule elule. Esmane arusaamine tehnikatest kujuneb välja samm-sammult nende moodulite jooksul, aga vajab kindlasti pidevat iseseisvat harjutamist ja katsetamist, et iseennast ja tehnikate kogu mõjuulatust põhjalikumalt tundma õppida. Kolmandas moodulis õpivad noored ära 📌 emotsiooni seiskamise tehnika 📌, mida saab kasutada kõikide hetkel aktiivsete emotsioonide koheseks peatamiseks. 
  • Neljandas moodulis vaatleme mõistuse tööd ja õpime märkama seda, kuidas mõtted meie elu juhivad ja mõjutavad. Eelkõige keskendume just MINA-mõtetele ja proovime tähelepanelikult märgata, milline on igaühe peas selle sisemise dialoogi sisu, mis räägib temast endast. Võttes arvesse tõsiasja, et mõtted mitte ei kirjelda tegelikkust, vaid nad loovad seda, milliseks kujuneb tegelikkus, siis tasuks ilmselt igaühel natukeseks peatuda, et kuulata ja analüüsida neid mõtteid, mida ta iseenda kirjeldamiseks kasutab, ja kuidas need teda tema tegemistes toetavad või hoopiski talle kaikaid kodaratesse loobivad? Kas see vahest ei ole mitte ebapraktiline või takistav, tegutseda nende juhiste ja määratluste järgi, mis sealt kostavad? Kui palju need MINA-mõtted päriselt tegelikkust kirjeldavad ja kui palju on nendes kallutatud hinnanguid ja tegelikkusele mitte vastavaid etteheiteid ja kriitikat? Koolituspäeva jooksul juhime noori äratundmise suunas, et nende mõistus peaks olema selline tööriist, mille tööprotsessid on tema enda juhitud, mitte aga selline katkematult automaatset infovoolu pakkuv raadiokanal, mida ta kuulab ilma igasuguse tsensuurita. Neljandas moodulis korratakse üle taustaemotsiooni vabastamise ja seiskamise tehnika ning õpitakse juurde 📌 emotsiooni ära saatmise tehnika📌. 
  • Viiendas moodulis ehk põhikursuse viimasel päeval päeval käime veel põgusalt üle kõik need teemad, mida oleme eelnevatel kursusepäevadel käsitlenud ja jõuame sujuvalt tegeliku Mina ehk enda tegeliku olemuse avastamiseni. See, mida me mõtleme iseendast ja see, mida me tunneme iseendast mõeldes, ongi  meie mõtted ja meie tunded, mis me oma senise elu jooksul oleme omandanud, ja neil ei ole mitte midagi pistmist meie tegeliku olemusega. Tegelik Mina on muutumatu ja stabiilne rahuseisund meie sees. Elu jooksul me lihtsalt kaotame kontakti sellega, sest oleme üha rohkem kaasatud oma emotsioonidesse ja mõtetesse. Viiendas moodulis seome kõik õpitud osad omavahel üheks tervikvaateks, mille nimetus on 📌 inimese viie keha süsteem 📌. Püramiidi tippu asetub kõige olulisemana tegelik Mina – see ainuke muutumatu ja stabiilne osa meist ehk meie olemasolu; järgmisel astmel on teadvus ehk intellekt, mille üks osa on teadvustamine, kolmandaks on meie mõistus ehk mentaalsus, neljandal tasandil on emotsioonid ja alles viiendana on meie füüsiline keha. Kui meid muidu inimestena juhivad enamiku ajast meie mõtted ja emotsioonid nii automaatselt, et me isegi ei märka seda, siis teadvel olev inimene kasutab tööriistadena emotsioone kui loodusjõudusid ning mõtteid kui mälu ja keele raamatut sihipäraselt ja arukalt selleks, et tema tegelik Mina saaks füüsilises maailmas teha tegevusi, mida ta ise on valinud ja mis on kasulikud nii iseendale kui kõigile teistele.

Kursuse läbiviijana tajusin ma, et selle kuueaastase ettevalmistusprotsessi käigus välja töötatud kursuse näol on tegemist korralikult toimiva koolitusega, millest on mõnus ja meeldiv osa võtta ja millest on noortele inimestele tõesti kasu. Kursusel räägitakse päris asjadest ja nende päris asjadega ümber käimiseks antakse päris vahendid.

Väga rõõmustav on olnud tagasisidena kuulda, et nii mõnigi kursusel osalenud noor koges seda osa, mida me võimegi nimetada iseendaks, ja paljud said väga selgelt aru, miks on oluline ise juhtida oma teadlikkust, selle asemel et lubada seda teha meie automaatsetel reaktsioonidel. Paljude jaoks oli kursus selline hea ja tervendav vaade oma sisemaailmale ja aru saamine üleüldisemalt emotsioonide rollist kogu oma elus ja sellest, milliste vahenditega ta üldse midagi muuta ja parandada saab.  

Kursuse läbiviimine tõi mulle suure rahulolutunde tänu sellele, et ma sain ise aru, millest ma aru saan, sest nendel hetkedel jääb grupp kuulama, kui sa räägid nendest asjadest, mis on päris ja neid päris asju oli rohkem, kui neid asju, kus ma nägin, et noorte tähelepanu minu kuulamiselt nende endi sisemise dialoogi kuulamise suunas pöördus. Kõike saab muidugi alati veelgi paremaks teha, aga mul on tõesti hea meel muutuste üle, mida Practical Consiousness’i teadmiste kasutamine minu enda ellu on toonud, ja mul on hea meel, et saan südamerahuga neid teadmisi ka noortega jagada ja anda neile edasi teadmine, kuidas nemad ise iseenda elu paremaks muuta saavad.

Ometigi tuleb aga teadvustada ka tõsiasja, et viie nädalaga ei saa kursusel osalev noor kohe ühe raksuga imekombel vabaks kõigist oma muredest ja läbielamistest. Selle baaskursuse lõpuks on ta justkui tuttuue varustusega stardijoonele rivistunud maratonijooksja, valmis uueks väljakutseks ning tema edasine edenemine sõltub väga palju just sellest, kui palju ta kursusel õpetatud tehnikaid päriselt igapäevase elu käigus kasutama hakkab.

Noortega koos töötades oleme mõistnud, kui oluline on see, et kedagi ei jäetaks sellel teekonnal üksi, sest ükskõik millise imelise tööriista sa ka oma valdusesse saad, võib see esiteks ununeda, sest need miljonid muud väljakutsed elus matavad ta enda alla, ja teiseks, kui mõni tehnika ei tule välja või ei õnnestu kohe esimese korraga, siis võivad välja kujuneda mõttemustrid nagu „See pole minu jaoks“ või „Ah, ma ei saa nagunii millegagi hakkama“, mis aga tegelikkuses ei vasta tõele. Igaüks saab nende teadmiste rakendamisega hakkama, on vaja lihtsalt natukene pusida ja mõnikord võtta vajadusel paar sammu tagasi, ja siis proovida uuesti. Kindlasti on noortel kursuse järel tarvis mitmekülgset tuge ja iseseisvat harjutamist ja selle toetamiseks oleme välja töötamas jätkuõppesüsteemi.

Minu sõbralik soovitus absoluutselt igale inimesele maailmas on, et me võiksime ära lõpetada kannatamise. Mina usun päris siiralt, et mitte keegi ei ole loodud kannatama ja igaüks, olgu ta suur või väike, saab ennast muuta ja ennast aidata ainult ise. Kannatused ja rahulolematus saavad alguse igaühe enda seest ja mitte keegi teine ei saa tegelikult sinu kannatusi leevendada.

Kui sa tahad oma elus midagi muuta, siis muutus väljaspool algab alati muutusest sinu sees.  

 

Registreeri järgmisele algavale kursusele SIIN.

____________________________________________________________________________

*Taustaemotsioonid on need meie igapäevased emotsioonid, mis on püsivalt jäänud aktiivseks ja on saanud tihedalt meie igapäevase olemuse ja enesetunde osaks ning mida me enamasti isegi ei ole võimelised märkama, et nad meil on, aga ometigi mõjutavad meie tegutsemist.