Toimus viies „Lugude kaudu õpetamise koolitus” Gunter Pauli juhendamisel

16.-18. augustil toimus Harjumaal visionääri, novaatori ja 365 lasteloo autori Gunter Pauli „Lugude kaudu õpetamise koolitus” õpetajatele ja teistele huvilistele, keda oli kokku tulnud igast Eestimaa nurgast. Juba viiendat korda toimunud inspireeriva koolituse fookuses olid tänavu laste anded ja erivajadused õppimises. 

Lugude kaudu õppimine on lastele ja tegelikult kõikidele inimestele loomulik ja loomuomane. Gunter Pauli on välja töötanud õpetamise viisi, mis paneb kokku lugude jutustamise, teaduslikud teadmised ja kogemusliku õppe. See lähenemine arendab viit erinevat oskuste komplekti: akadeemiline teadmine, emotsionaalne intelligentsus, kunstiline väljendus, seoste leidmise ja ellurakendamise võimekus. Lapsed õpivad nägema maailma kui terviklikku süsteemi. Saavad aru asjade vahelistest seostest ja mõjudest, lahendavad ka keerulisemaid väljakutseid ning õpivad kasutama oma loovust uute nutikate lahenduste väljatöötamisel.

Gunter Pauli seminare täiendasid neli ettekannet oma ala asjatundjatelt Eestist. Eripedagoog Merle Ruzitš kõneles sellest, kuidas märgata ja mõista laste erivajadusi inimese viie tasandi ja viie meele kaudu. Porkuni kooli tegemistest tõi näiteid eripedagoog Piret Tislar. Hariduskonsultant Marika Aalja selgitas, kuidas on võimalik luua lihtsate võtetega rahu ja rõõmu seisund lapsega koostööks. Lastepsühhiaater Anne Daniel-Karlsen käsitles teemat „Kuidas mõista noore ahastust ja soovi elust lahkuda. Kuidas aidata luua uus võimalus eluks?”

Lisaks oli osalejatel võimalus saada osa indiaani juturingi tseremooniast, mille viis läbi USAs Arizonas elav tohono o’odhami indiaanihõimu pärimuse kandja Rupert Encinas (Kotkas Lendab). Juturingis räägitakse asjadest, mis on inimestel parasjagu südamel või meelel, elus olulised või muret tekitavad. On tavaks, et juturingis räägitud asjad jäävad juturingi ega kandu sellest väljapoole.

„Lugude kaudu õpetamise koolitusel” oli oluline ka kõigi osalema tulnute panus, sest jagati oma ideid ja kogemusi ning rühmatööde käigus kavandatud tunde ja lavastatud lugusid kanti üksteisele ette.

Aitäh kõigile osalejatele!

Järgmise, juba kuuenda, „Lugude kaudu õpetamise koolituse” korraldab Tuleviku Hariduse sihtasutus 2024. aasta augustis.

 

Lisainfo: www.tervikharidus.ee