Õpetuse tutvustus

Kuidas TH SA kursused on seotud PC õpetusega ja miks selline kohandatud kursus on sündinud – praktikute endi äratundmine, et oleks tahtnud koolis juba selliseid oskusi omandada ja äratundmine, et kui palju õpetajatel iseenda jaoks kasu oleks ja kui palju paremaks eeskujuks nad saavad olla läbi nende kursuste. Privilieegid välja tuua, et kursused on odavamad kui põhikursus ja samas, et Õpetaja saab jätkata PC III kursusega.

Gunter Pauli seotus sihtasutusega ja lugude kaudu õpetamise oluline point kirjeldada, samuti tuua lühidalt välja, kuidas jõuti temaga koostööni Eestis ja raamatute tõlkimiseni. + viide pikemale õpetuse tutvustusele ja samuti otse raamatute ostmise juurde.

 

Vaatenurk – üldine
Mõtted:

Õpetuse…… ja selle väärtus, mida me teeme on see, et inimesed saavad endale eluks vajalikud oskused, mis aitavad neil olla paremad inimesed, misläbi vähenevad kannatused nende endil elus, vähenevad kannatused, mida nad põhjustavad enda ümber ja läbi eeskuju inspireerivad ka teisi inimesi astuma kannatustest vabanemise teele.

Inimene astub välja autopiloodilikust elust ja õpib märkama elu olemasolevas hetkes, mälestustes ja meenutustes olemise asemel õpib rohkem viibima ja tegutsema hetkes. (Kristi)

Vaatenurk – koolist lähtuv

Mõtted:
………Me loome ja arendame kooli, kus õppimine toimub läbi lapse loomuliku huvi toetamise ja säilitamise, kooli, kus õpitakse läbi uurimise ja teadasaamise, kooli kus õpetaja ei topi lastele teadmisi sisse, vaid loob keskkonna teadmiste omandamiseks, kooli, kus lapsed õpivad oma emotsioone ja mõtteid teadlikult juhtima(just arendame kooli, aga täna veel ei õpeta teisi, kuidas ka sellist kooli arendada). Tugevaim tugisammas on täna suures koolisüsteemis olevatele üksikisikutele vajalike enesejuhtimise oskuste edasiandmine ja praktilised materjalid, kuidas panna lapsed õppima läbi uurimise. (Kristi)

Vaatenurk – koolitustest lähtuv
Mõtted:
Õpetajad, kes on haridussüsteemi süda ja tugisammas, saaksid võimaluse astuda välja emotsionaalsetest kannatustest ja läbielamistest. See aitaks neil oluliselt oma energiat säästa ja emotsioonide läbielamise asemel tõhusamale õppetööle keskenduda. Lapsed õpivad läbi eeskuju ja emotsioonide vabastamine on kõige tõhusam viis vabaneda halva eeskuju edasiandmisest lastele. Samuti võimaldab see avada mõistmist, kaastunnet ja tolerantsust, mis loob omakorda aluse tõhusamaks koostööks ja paremaks eeskujuks.

PC kursused noortele on olulised kõige rohkem selleks, et iga noor oskaks iseennast ülesleida ja lõpetaks iseenda otsimise välistest asjadest. Samuti on oluline anda noortele tõhusad oskused probleemsete olukordadega toimetulekuks, et läbielamised vabastada ja teha ruumi arukusele.

Vaatenurk – Gunter Pauli lugude koolitused ja raamatud õpetavad küsima küsimusi ja uurima maailma selleks, et mitte midagi lihtsalt ära õppida vaid selleks, et tõeliselt teada saada miks ja kuidas asjad on.(Kristi)

  • Õppimine lugude kaudu ei ole üldlevinud, kuid on kerge ja nauditav!
  • Lugude kaudu õpib inimene maailma tajuma ja mõtestama terviklikumalt.
  • Meie aju omastab uut infot eeskätt seoste loomise kaudu.
  • Just seoste loomine muudab õppimise huvitavaks, mõtestatuks ja inspireerivaks. Käivitab loomingulisuse ning õpetab leidma kompleksseid lahendusi.
  • Lood on suurepäraseks vahendiks elu terviklikkuse tundmaõppimisel ja tajumisel

Miks õpetada läbi lugude jutustamise?
Lugude kaudu õpib inimene maailma tajuma ja mõtestama. Meie aju omastab uut infot seoste loomise kaudu. Just seoste loomine muudab õppimise huvitavaks, mõtestatuks ja inspireerivaks. Lood on suurepäraseks vahendiks elu terviklikkuse tundmaõppimisel ja tajumisel. Lugude jutustamine on õppimise esiisa, sest lugusid jutustati juba iidsetesse koobastesse pilte maalides ja sündmusi jäädvustades. Nii anti edasi elu edasi kestvuseks vajalikud teadmised, kogemused ja väärtushinnangud.

Maailma võimsaim majandusorganisatsioon OECD uurib juba aastaid, milliseid oskusi peaksid inimesed omandama selleks, et eluga paremini hakkama saada. 2015 ja 2020 vajaduste hulgas on kolm nimetajat täpselt samad: komplekssete probleemide lahendamine, kriitiline mõtlemine ja loovus.

Pikaaegse kogemusega mentor, juhtimiskonsultant ja koolitaja Aivar Haller on öelnud: “Olen paarkümmend aastat otsinud lähenemist, mis aitaks lasteni viia juba võimalikult vara arusaamise terviklikkusest ja komplekssusest, loomingulistest lähenemistest ja kriitilisest mõtlemisest. Minu suureks rõõmuks viis elu mind eelmisel aastal kokku Gunter Pauli ja tema lugudega ning täna ma julgen öelda, et lahendus on olemas. Küsimus on lihtsalt, et kas me võtame selle ka kasutusele.”

Raamatud ja nendes jutustatud lood aitavad lastel tajuda erinevate asjade ja süsteemide vahelisi seoseid, omandada teadmisi korraga mitmetel erinevatel teemadel ja kasutada kujutlusvõimet. Sellisel moel kujunev maailmapilt ja arusaamine asjade toimimisest annab eluks kaasa oskuse näha asju seostatult ja süsteemselt ning lahendada ka keerulisemaid väljakutseid ja probleeme, sünteesida uusi lahendusi. Samuti areneb lapse empaatiavõime ja emotsionaalne intelligentsus ning arusaamine elu toetavatest väärtustest.

Gunteri lastelood jutustavad teemadest, millest lasteraamatud enamasti vaikivad – tulevikuühiskonnast, tulevikutööst ja ühiskonna muutuvatest vajadustest. Käivitades lastes terve uudishimu ja avastamisrõõmu ning võimaldades seostada õpitava otseselt neid ümbritseva eluga. Need lood ei anna valmis lahendusi, vaid ärgitavad lapsi ise uurima, avastama, katsetama ja järgi proovima. Lapsed on selles protsessis mitte passiivsed vastuvõtjad, vaid täieõiguslikud osalised, kaasloojad ja tegutsejad. Lapsed avastavad näiteks seda, kuidas kasutada kohvipaksu seente kasvatamiseks, kuidas muuta kivi paberiks või kuidas sebrade triibumuster toimib loodusliku konditsioneerina.

See on õpe, mis on lastele ja tegelikult kõikidele inimestele loomulik ja loomuomane. See on õpe, mida oleksime ka ise tahtnud koolis kogeda. Nüüd on see võimalik meie lasteni tuua.