Mida?

Mida me pakume?
Meie koolitused baseeruvad Ingvar Villido Practical Consciousness meetodil, mis on kohandatud õpetajatele ja õpilastele. Lisaks vahendame ka Gunter Pauli sinise majanduse mudelil põhineivaid ja lugude kaudu õpetamise koolitusi.

Pracitical Consciousness koolitused

Meid on väikesest saadik õpetatud ja juhendatud, kuidas välises maailmas hästi hakkama saada, aga tihti me ei tea, kuidas oma erinevate emotsioonide ja mõtetega toime tulla. Practical Consciousness koolitustel pöörataksegi põhitähelepanu just sellele.

Meetodi looja Ingvar Villido on öelnud: “Meil on vaja mingisugust kaarti, kompassi, mis tavaliselt aitavad orienteeruda ja siis on vaja teada, mida on vaja teha? Ja siis saab teha.”

Practical Consciousnessi koolitustel antaksegi konkreetsed teadmised ning oskused emotsionaalselt keeruliste olukordadega hakkama saamiseks. Olgu selleks vaimne pinge, ärevustunne või mõni muu ebameeldiv sisemine aisting.

Lugude kaudu õpetamine.

Mis juhtub, kui paneme kokku lugude jutustamise, teaduslikud teadmised ja kogemusliku õppe?

Lapsed õpivad nägema maailma kui terviklikku seostatud süsteemi. Õppimine lugude kaudu ei ole üldlevinud, kuid on kerge ja nauditav! Lugude kaudu õpib inimene maailma tajuma ja mõtestama terviklikumalt. Meie aju omastab uut infot eeskätt seoste loomise kaudu. Just seoste loomine muudab õppimise huvitavaks, mõtestatuks ja inspireerivaks. Käivitab loomingulisuse ning õpetab leidma kompleksseid lahendusi. Lood on suurepäraseks vahendiks elu terviklikkuse tundmaõppimisel ja tajumisel.

Õppematerjaliks on taastava majanduse visionääri ja innovaatilise ettevõtja Gunter Pauli kirjutatud 365 lastelugu, mis jutustavad teemadest, millest lasteraamatud enamasti vaikivad – tulevikuühiskonnast, tulevikutööst ja ühiskonna muutuvatest vajadustest. Need lood ei anna valmis lahendusi, vaid ärgitada lapsi ise uurima, avastama, katsetama ja järgi proovima. Gunter Pauli on avaldanud ka üle 20 raamatu täiskasvanutele ning osaleb aktiivselt õppejõuna ülikoolide juures üle maailma.

See lähenemine sobib kasutamiseks nii kodus kui ka koolisüsteemis ja on osa tavaõppest juba täna paljudes koolides Ameerika Ühendriikides, Euroopas, Lõuna-Ameerikas ja Kaug-Idas. Hiina on Gunter Pauli lugude ja metoodika järgi õpetamas koolides üle terve kogu maa.

Me soovime, et ka Eesti lapsed saaksid eluks sama hea stardipositsiooni ning võimaluse õppida viisil, mis on tõeliselt loomulik, arendav ja huvitav.